خرید، فروش و قیمت خانه، ویلا، آپارتمان و زمین شهرکی و ساحلی در رویان

4 خواب
380 متراژ
350 زیر بنا
قیمت: 25,000,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
2000 متراژ
500 زیر بنا
قیمت: 38,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1000 متراژ
350 زیر بنا
قیمت: 25,000,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
430 متراژ
360 زیر بنا
قیمت: 30,000,000,000
مشاهده جزئیات
5 خواب
550 متراژ
650 زیر بنا
قیمت: 40,000,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
500 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 29,000,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
555 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 40,000,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
360 متراژ
450 زیر بنا
قیمت: 30,000,000,000
مشاهده جزئیات